Persoonlijke gegevens

Het Oudercomité De Buitenkans neemt de bescherming van uw privégegevens ernstig en respecteert daarbij de wettelijke bepalingen. In volgende punten krijg je meer uitleg over hoe en wanneer we gegevens inzamelen en wanneer en door wie ze verwerkt worden.

GDPR

GDPR is een geheel van regels die geïntroduceerd werden door de Europese Unie met als doel de gegevens van natuurlijke personen te beschermen. Er worden voorwaarden opgelegd in verband met de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van die gegevens. De GDPR-wetgeving vervangt de databeschermingsrichtlijn uit 1995. Deze richtlijn was verouderd, en sloot niet meer aan bij de huidige digitale maatschappij.

Algemeen

Al de gegevens die je invult op deze website worden uitsluitend gebruikt voor interne doeleinden. Bij vragen, contacteer het Oudercomité De Buitenkans.

Gebruik van je gegevens

Over bezoekers van onze website worden op geen enkele manier persoonlijke gegevens verzameld zonder uitdrukkelijke instemming.

Persoonlijke gegevens worden uitsluitend intern gebruikt door het Oudercomité De Buitenkans voor de organisatie van onze activiteiten. De medewerkers van het Oudercomité De Buitenkans zijn onderworpen aan de privacy-wetgeving, en mogen buiten de activiteiten van het Oudercomité De Buitenkans geen gegevens aan derden doorspelen, verkopen of verhuren, noch verwerken of gebruiken.

Persoonlijke levenssfeer

In overeenstemming met de richtlijnen van de GDPR ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer heb je recht op inzage en verbetering van jouw persoonlijke gegevens die door het Oudercomité De Buitenkans worden bewaard. Je kunt hen altijd om informatie hieromtrent vragen.

Het Oudercomité De Buitenkans zal jouw persoonlijke gegevens niet aan derden ter beschikking stellen, noch verkopen of verhuren. Verstrekte persoonlijke data worden uitsluitend voor interne administratieve doeleinden gebruikt en verwerkt.

GDPR geeft je het recht inzage te vragen in de persoonlijke gegevens, ze te verbeteren of te laten verwijderen. Wil je van dit recht gebruik maken, stuur ons dan een bericht via email of ons contactformulier. Vermeld duidelijk of je inzage wilt in jouw gegevens, ze wenst te verbeteren of te verwijderen. Vermeld duidelijk de reden van jouw eventueel verzet in het gebruik van de gegevens.

Online betalingen

Daar het Oudercomité De Buitenkans een feitelijke vereniging is worden online betalingen op onze website afgehandeld door e-motiv8IT met ondernemingsnummer BE0537.424.738 in opdracht van het Oudercomité De Buitenkans. Dit zal ook zo op uw afschrift vermeld staan. Betalingen vallen onder het administratieve beheer van e-motiv8IT maar zijn integraal ten gunste van het Oudercomité De Buitenkans.

Eventuele donaties zijn ten voordele van het Oudercomité De Buitenkans en gaan integraal naar de werking om de school te ondersteunen en zo onze kinderen de beste start te geven.

Cookies

Onze website gebruikt enkel cookies om je de best mogelijke surfervaring te bezorgen. Deze cookies worden bewaard door de browser en zorgen er bijvoorbeeld voor dat je ingelogd kan blijven, om je winkelmandje te bewaren of om je voorkeuren te onthouden wanneer je de website opnieuw bezoekt. Cookies bevatten enkel pseudo-geanonimiseerde informatie en geen persoonsgegevens.

Wij hechten belang aan uw privacy en daarom gebruiken we geen analytische of tracking cookies van Google, Facebook, e.a. op onze website.

Verantwoordelijkheid

Het Oudercomité De Buitenkans is in geen geval verantwoordelijk indien persoonlijke gegevens die je zelf hebt gepost op een publieke pagina, worden overgenomen of gebruikt door derden voor eender welk doeleinde.

Het Oudercomité De Buitenkans behoudt bovendien het recht ongepaste berichten (zoals bijvoorbeeld, maar niet gelimiteerd tot, haatdragende of haatzaaiende berichten, sexueel onaanvaardbare berichten, enz.) zonder waarschuwing te verwijderen.

Contactgegevens

Oudercomité De Buitenkans
Dorpstraat 82
3294 Molenstede

info@ocdebuitenkans.be

Klachten

U kan contact opnemen met de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit.